Ardıl Çeviri

Tüm dünya dillerinde toplantı, sunum çevirisi hizmetleri

Ardıl tercüme, tercümanın, konuşmacının söylemek istediklerini dinledikten sonra dinleyicilere aktarması ile gerçekleşir. Bu tür tercümelerde herhangi bir teknik donanım kullanılmaz. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli olması durumunda, basın toplantısı, ürün lansmanı, kurum tanıtımı ve benzeri ihtiyaçlarda başvurulan bir çeviri hizmetidir.

Ardıl çeviri, simültane tercüme hizmetinde olduğu gibi yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve her iki dile de tam hakimeyet gerektirir. Ardıl tercümede, yazılı çeviride olan kontrol etme ve düzeltme imkanı olmadığı için tercümanın özenle seçilmesi ve konusunda uzman olmasına dikkat edilmelidir. Dinleme, konuşma - anlatma yetenekleri tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.

Ardıl Toplantı Çevirisi hakkındaki tüm sorularınız ve fiyat bilgisi için bize ulaşabilirsiniz.

0212 343 06 66
0544 343 06 66